Wat is het vagevuur?

Wat is het vagevuur?
Verschillende leerlingen, Verzorging en organisatiehulp, BSO

Als we sterven geloven we als katholieken dat we naar de hemel, de hel of het vagevuur zullen gaan. De hemel en de hel die kent iedereen wel, maar wat is het vagevuur eigenlijk? Kort gezegd is het een soort tussenniveau. Een plaats waar je naartoe gaat als je niet geheel slecht bent, maar ook niet helemaal perfect. Ik probeer het even uit te leggen.

Wie naar de hel gaat, is gestorven in doodzonde, dat betekent dat hij de liefde van God door ernstige zonden heeft afgewezen. Als je sterft in vriendschap met God of met een ander woord, “in genade” ga je naar de hemel. Althans uiteindelijk. In de meeste gevallen zullen we eerst voor een bepaalde tijd in het vagevuur verblijven. Niemand is zonder zonde natuurlijk en hoewel deze zonden wel vergeven kunnen worden door de biecht, blijven er toch nog wel littekens over. Elke zonde beschadigd onze vriendschap met God. Gelukkig kan iets wat beschadigd is, ook hersteld worden. De biecht is de eerste stap in de vergeving, maar de wonden die onze relatie met God heeft opgelopen, moeten wel nog hersteld worden.

Dat herstellen kan nog tijdens ons leven gebeuren, door boete te doen. Dat kan door bidden, het maken van een pelgrimstocht, door het doen van goede daden en zo verder. Het kan ook door wat we te lijden hebben op aarde op te dragen aan God.
Soms lukt het echter niet om de wonden van onze relatie met God helemaal te herstellen tijdens ons leven en dan gaat dit genezingsproces verder na onze dood, in het vagevuur. Natuurlijk is dit geen plaats of toestand waaraan we veel plezier aan zullen beleven, zoals dat in de hemel wel is. Herstel doet pijn, dat weet iedereen die ooit al heeft moeten revalideren. Toch is de pijn niet te vergelijken met die van de hel. Wie in het vagevuur is, weet dat hij uiteindelijk opnieuw in de hemel zal komen. Er is dus nog hoop voor hen.

De mensen in het vagevuur staan er trouwens niet alleen voor. Want door onze gebeden en die van de heiligen kunnen we hun herstel versnellen. Om dezelfde reden worden er ook missen opgedragen aan de overledenen. Het bespoedigd hun herstel en het helpt de overledenen om snel bij God in de hemel te komen.

Het vagevuur is dus de plaats waar we ons voorbereiden op de hemel, door van onze zonden en hun slechte gevolgen te herstellen. Het is geen leuke plaats, maar gelukkig wel een ‘tijdelijk’ gegeven. Uiteindelijk wacht er na deze ‘tussenstop’ het oneindige geluk om voor altijd, gezuiverd bij God te zijn.

20130415-170511.jpg

Advertenties

Waarom is de Kerk tegen homo’s

“Waarom is de Kerk tegen homo’s?”

een leerling 5 organisatiehulp BSO

Wel, het zal jullie misschien verbazen, maar dat is Ze niet! God houdt van alle mensen ongeacht hun geaardheid, gevoelens of daden. De liefde van God gaat uit naar alle mensen van Zijn schepping, want in God is geen haat. Het is ook daarom dat de Kerk verplicht is alle mensen in diezelfde liefde op te nemen. Mensen met homoseksuele gevoelens kunnen dus zonder uitzondering katholiek worden en zijn welkom in de Kerk.

De Kerk is dan ook hevig gekant tegen discriminatie of geweld tegenover mensen met homoseksuele gevoelens. In een brief over homoseksualiteit schrijft paus Johannes Paulus II dat het de plicht is van elke katholiek om tegen mogelijke vormen discriminatie of geweld tegenover homoseksuelen te protesteren.

De Kerk maakt wel een onderscheid tussen homoseksuele geaardheid en de praktijk. Ik leg kort het verschil uit. Wanneer een man homoseksueel geaard is, betekent dit dat hij zich aangetrokken voelt tot andere mannen. Daarnaast heb je de homoseksuele praktijk, dit betekent dat je effectief een seksuele relatie aangaat met iemand van hetzelfde geslacht. Dit mag volgens de Kerk niet , omdat het dan gaat over een seksuele handeling die buiten het huwelijk gebeurt. Op dezelfde manier is het ook voor een heterokoppel niet toegestaan om seks te hebben voor het huwelijk. In beide gevallen spreken we dan over een zonde.

Voor de Kerk is het huwelijk een samenlevingsverbond dat voortkomt uit de liefde van één man en één vrouw, waaruit door hun vruchtbaarheid kinderen kunnen voortkomen. In Genesis, het eerste boek van de bijbel lezen we immers dat God de man en de vrouw schept en hen de opdracht geeft zich in liefde voort te planten. Een huwelijk tussen meerdere personen of tussen personen van hetzelfde geslacht, ligt dus niet in de lijn met het Goddelijke plan omtrent het huwelijk en zijn daardoor niet toegestaan.

Natuurlijk is dit een zeer pijnlijke zaak voor mensen die homoseksuele gevoelens hebben. Ze kunnen binnen hun geloof geen relatie aangaan en dat zorgt ongetwijfeld voor een zware emotionele last. Het is zeker niet de bedoeling dat ze dan maar een partner van het andere geslacht zoeken om op deze manier verder te leven. Zo zouden ze niet alleen zichzelf, maar ook hun partner bedriegen en daar wordt niemand gelukkiger van. Toch geloven we in de Kerk dat deze pijn en gemis van liefde een mogelijkheden kunnen zijn om je liefde en dienstbaarheid met God en de brede maatschappij te delen en zo dichter bij God te komen. Het is dan ook van het grootste belang dat de Kerk deze mensen opvangt en samen met hen deze moeilijke weg bewandelt.

442px-Natoire_-_Adam_et_Eve_chassés_du_Paradis_terrestre