Met wie hebben de kinderen van Adam en Eva zich voortgeplant?

Met wie hebben de kinderen van Adam en Eva zich voortgeplant?

Kelly en Natacha, 5 Organisatiehulp, bso

Hoe zat dat nu eigenlijk? Adam en Eva waren de eerste mensen, die door God werden geschapen. Ze kregen na Kain en Abel nog heel wat kinderen, maar hoe ging het dan verder? Schiep God nog wat mensen zodat ook zij zich konden voorplanten of deden ze dat met elkaar? Als dat het geval is, spreken we over incest, wat toch eigenlijk niet mag.

Hoewel het scheppingsverhaal dat we in de Bijbel kunnen lezen door ons als katholieken niet letterlijk moet genomen worden, geloven we toch wel dat de hele mensheid afstamt van Adam en Eva. Dat betekent dus ook dat hun eerste kinderen binnen het gezin op zoek moesten naar een partner om zich voort te planten en dus technisch gezien incest pleegden.

De Kerk is tegenwoordig echter heel strikt in zijn wetgeving en incest is duidelijk verboden. Niet alleen broer en zus, maar ook andere dichte familieleden, mogen volgens het kerkelijk recht niet met elkaar trouwen en dus ook geen gemeenschap hebben.
Toch gingen de kinderen van Adam en Eva niet in de fout. Het verbod op incest kwam pas vele jaren na de tijd van Adam en Eva. Het werd door God zelf opgelegd toen er al lang genoeg mensen waren om buiten de dichte familie een partner te zoeken. Hij gaf Mozes toen de volgende leefregel:

“De schaamte van uw zuster, een dochter van uw vader of van uw moeder, in uw familie of daarbuiten geboren, mag u niet ontbloten.”
(Lev 18:9)

Hiermee wordt dus in Bijbelse bewoordingen verklaard dat seksualiteit binnen dezelfde familie uitgesloten is. Daarmee neemt God de mensheid op zich in bescherming, want verscheidenheid in genen sterkt de mensheid tegen gevaren zoals ziekten en het verkleint de kans dat genetische afwijkingen zich manifesteren en zo negatieve lichamelijke of geestelijke gevolgen kunnen hebben voor kinderen. Kinderen van verwante ouders hebben immers meer kans om misvormd of bijvoorbeeld met leerproblemen geboren te worden, omdat ze uit te gelijkaardige genen voortkomen. (Hoe dit biologisch in elkaar zit lees je hier)

Of er nu ook bij de kinderen van Adam en Eva baby’s met een afwijking werden geboren is niet zeker. Ze worden alleszins niet vermeld in de Bijbel. Misschien was de kwaliteit van de genen ook iets beter aan het begin van de mensheid en doken afwijkende genen pas later in onze ontwikkeling op, maar ook dat is dus niet zeker.

Samengevat moesten de kinderen van Adam en Eva dus inderdaad binnen het gezin op zoek naar een partner om zich voort te planten. Toch zondigden ze hiermee niet, want incest werd pas een hele tijd later verboden en dat is het nu nog steeds.

Afbeelding

Advertenties

Waarom dopen jullie baby’s ze kiezen er toch niet zelf voor?

Waarom dopen jullie baby’s ze kiezen er toch niet zelf voor?
Esperanza  5 organisatiehulp BSO

Een goeie vraag, die vooral komt van protestantse leerlingen. Ergens zit er wel een waarheid in deze vraag natuurlijk, wanneer we onze kinderen dopen, hebben ze ons daarvoor vanzelfsprekend geen toestemming gegeven. Waarom doen we dit dan eigenlijk? Is dat wel eerlijk tegenover onze kinderen? Ik probeer het uit te leggen.

Wanneer we als ouder iets voor onze kinderen doen, gebeurt dit altijd omdat we van hen houden en omdat we ervan overtuigd zijn dat wat we doen,  goed voor hen is. We geven hen bijvoorbeeld veel liefde, warme kledij,  groenten en vlees, inentingen en alles waarvan wij denken dat ze het nodig hebben om gelukkig te zijn . We doen dat allemaal omdat we denken dat dit goed voor hen is. Nu kan het best zijn dat ze vegetarisch worden, dat ze een andere smaak van kledij krijgen of dat ze inentingen overbodig vinden wanneer ze volwassen zijn.  Dat neemt echter niet weg dat we onze kinderen deze dingen toch willen meegegeven.

Net hetzelfde is het met de kinderdoop. Als katholieken geloven we dat God goed voor ons is en dat Hij ons gelukkig maakt. We geloven dat we door het doopsel helemaal worden opgenomen in de liefde van God en dat het doopsel ons bevrijdt van de macht van de zonde waardoor de weg naar de hemel vrij komt.  Deze liefde en vrijheid willen we dan ook zo snel mogelijk met onze kinderen delen, want we willen dat ook zij gelukkig zijn. Het is dus logischerwijs een plicht voor elke katholieke ouder om zijn kind door het doopsel van dit geluk te laten genieten en hen op te voeden in het geloof. Het is dan ook niet voor niets dat partners tijdens de huwelijksceremonie in de kerk, elkaar niet alleen trouw beloven, maar ook beloven tegenover elkaar en Christus dat ze een gezin zullen stichten en de kinderen katholiek zullen opvoeden.

Het is natuurlijk aan de kinderen zelf om ook later uit eigen naam opnieuw voor God te kiezen. Dat gebeurt ondermeer tijdens het sacrament van het vormsel, maar ook door de keuzes die ze elke dag van hun leven zullen moeten maken. De kinderdoop heeft dus niets met dwang, maar alles met Liefde en vrijheid te maken.