Qmusic

Deze week hield Qmusic de finale voor een wedstrijd om mee te gaan op Q-World tour. Voor de finale moesten mensen items verzamelen waarvan de ene al wat sneller te vinden was dan de andere. Zo stond een strijkijzer, witte tulpen, een blokfluit, maar ook een échte “Mia” trofee en een rijbewijs uit Leeds op de lijst. Tot zover geen probleem, een leuke wedstrijd met een mooie prijs, ware het niet dat er nog een ander “item” op de lijst stond, zijnde nummer 20:

‘Een hostie, hij moet niet gezegend zijn. Een snoephostie wordt niet aanvaard.’

Bij het lezen hiervan kreeg ik echt buikpijn: tot welk misbruik van de Eucharistie zou deze wedstrijd nu gaan leiden? Ik was boos, erg boos, dat Qmusic iets wat voor mij als katholiek, zo waardevol is, openstelde om gebruikt (misbruikt) te worden voor een wedstrijd.

Toen ik in intieme kring mijn ongenoegen hierover uitsprak, stelde mijn broer me de vraag of het niet de taak van de gelovigen moest zijn om zaken als deze van niet-gelovigen te verdragen. Zij weten immers niet wat de hostie voor ons inhoudt en hebben dus ook niet de intentie om deze te beledigen of om misbruik uit te lokken. Daarenboven, zo argumenteerde hij, stond ook op de lijst dat de hostie niet ‘gezegend’ moest zijn.

Ik begrijp zijn argument tot op zekere hoogte wel. Het klopt dat de mensen bij Qmusic en met hen heel wat anderen geen besef hebben van de diepe waarde en betekenis van de Hostie als Lichaam van Christus. Misschien wordt er zelfs in katholieke kringen en publicaties te weinig de nadruk op gelegd. Daarom is het niet slecht dat ik de leer hieromtrent even herhaal.

Een hostie die door een priester geconsacreerd wordt, is het Lichaam van Christus. De katholieke leer is hierover heel duidelijk: het is er geen symbool van, er geen herinnering aan of er geen verwijzing naar, maar het is het Lichaam van Christus. Als de priester de geconsacreerde Hostie dus vastneemt, heeft hij Christus zelf vast en als we de Hostie ontvangen, ontvangen we Christus zelf. Christus spreekt hier zelf over wanneer hij zegt:

Ik verzeker u: als u het vlees van de Mensenzoon niet eet, als u zijn bloed niet drinkt, is er geen leven in u. Maar wie mijn vlees en bloed eet en drinkt, die bezit eeuwig leven.[1]

God geeft ons zijn Lichaam als symbool van liefde. Het is het grootste en intiemste geschenk dat gegeven kan worden. Een andere vorm van deze gave vinden we terug bij geliefden die elkaar hun lichaam geven als teken van hun intieme liefde. Als deze liefde eenzijdig verbroken wordt, zal de gemeenschap in lichaam niet meer tot stand komen. Wie een ernstige zonde gepleegd heeft (een doodzonde) heeft dan ook geen toegang tot dit sacrament van de Eucharistie, want door zijn zonde heeft hij de liefdesband met Christus verbroken. Wie dus gestolen heeft, mensen heeft afgetroggeld of zijn geloof heeft verwaarloosd zal eerst moeten biechten. Door de biecht betuigt de zondaar zijn spijt tegenover Christus en geeft hij aan dat hij zich opnieuw voor zijn relatie met de Heer wil inzetten. Hierdoor wordt de band hersteld en kan de persoon in kwestie de hostie opnieuw ontvangen.

Wie katholiek is en logischerwijs Christus met heel zijn hart liefheeft, voelt dezelfde liefde tot de gewijde Hostie, die Christus zelf is. Dat Qmusic deze liefde niet voelt, verandert niets aan de waarde die wij aan de Hostie geven en maakt dus dat we ook niet mogen aanvaarden dat ze misbruikt zou kunnen worden. Als vergelijking zouden we vrouwen niet laten misbruiken, ook niet als de misbruiker in zijn cultuur of beleving vrouwen als een gebruiksvoorwerp ziet.

Dat Qmusic toevoegt dat het geen gewijde hostie moet zijn, vind ik maar een flauw excuus om het toch toe te laten. Qmusic zou ‘Een Mercedes-ster, ze moet niet van een wagen afgerukt zijn’ waarschijnlijk ook niet in de lijst met items opgenomen hebben, al was het maar om te voorkomen dat mensen toch tot vandalisme zouden overgaan om aan de wedstrijd deel te nemen.

2016-02-06_13-37-56_PW_QMusicWorldtour.jpg

Omwille van de aangehaalde punten deed het me als gelovige pijn om te bedenken dat het Lichaam van Christus, dat ons als teken van Liefde en Leven gegeven wordt, misbruikt zou worden voor een wedstrijd en niet gewaardeerd wordt als de grote liefdevolle gave die ze is. Ik wens niemand toe dat hij misbruikt zou worden wanneer hij zich uit liefde helemaal wil geven aan een ander; zoveel te meer doet het me dan ook pijn te bedenken dat dit misschien wel gebeurt met Christus, die ik zo liefheb en dit dan nog in het kader van een radiowedstrijd.

Ik besef dat ik met deze brief rijkelijk laat ben, de radiowedstrijd alweer even achter de rug is, maar ik hoop dat ik toch mensen heb kunnen aantonen waarom de Eucharistie, het Allerheiligste Sacrament, voor katholieken zo belangrijk is. Qmusic had met deze wedstrijd vast niet de intentie om wie dan ook te kwetsen, maar het zou het “feel good” imago van hun radiozender wel ten goede komen als ze in de toekomst iets meer gevoeligheid aan de dag brengen als het gaat over godsdienstige elementen.

[1] Evangelie volgens Johannes hoofdstuk 6 vers 53-54

  • Update: Ondertussen ontving ik een reactie van Sven Ornelis, u kan ze hieronder lezen:

Beste Bart,

 Ik kreeg via m’n collega’s uw opiniestuk in m’n mailbox. Ik heb het met veel respect en begrip gelezen. Ik begrijp uw mening, zeker als gewezen godsdienstwetenschapper.Het doet ons deugd om te lezen dat u begrijpt dat het zeker niet de bedoeling was van onze medewerkers die de lijst hebben opgesteld om te kwetsen.Ook daarom hebben ze wel degelijk gezegd dat de hostie niet gewijd moest zijn.

Bij mijn weten wordt pas in de eucharistieviering dat “gewone” stukje brood het lichaam van Christus.Ik weet nog goed dat vroeger enkele vriendjes van me zo’n ongewijde hosties hadden gekregen van de plaatselijk priester “om misje te spelen”.Maar goed, dat wordt bijna een dogmatische discussie en die moeten we natuurlijk ook niet gaan voeren.

Dat neemt niet weg dat we wel begrijpen dat je je persoonlijk vragen stelt bij een ongewijde hostie als spelelement.

We zullen in het vervolg daarom nog met extra aandacht dit soort items overdenken.Kwetsen is wat wij niet willen, en respect is een belangrijke waarde van onze zender

 Met dank voor uw mail,

 Van harte

Ik beantwoordde hem als volgt:

Beste Sven,

Bedankt voor je antwoord. Je hebt inderdaad goed onthouden dat de hostie pas Lichaam van Christus wordt na de consecratie. De ongewijde hostie gebruiken kan dan ook inderdaad helemaal geen kwaad en hoeft niemand te kwetsen. Ik kan me echter voorstellen dat niet elke deelnemer het daar zou nauw mee neemt en mogelijk gewoon op zondag aangeschoven is in de communie-rij en een geconsacreerde hostie meenam om in zijn koffer te steken. Misschien heb ik hierop te weinig de nadruk gelegd in mijn opiniestuk.
Ik wil je in ieder geval bedanken dat je het voornemen neemt om in de toekomst extra rekening te houden met religieuze zaken en dank je nogmaals dat je de tijd nam om op mijn bericht te reageren.

Ik wens je graag nog veel succes met uw radiowerk en sta graag ter uwer beschikking als ik u ergens mee ten dienst kan zijn.

Vriendelijke groeten
Bart Giedts

Advertenties

Bestaat de Duivel echt?

Melissa H., leerling 6 verzorging, BSO

De Duivel, ook wel Lucifer, Satan of nog anders genoemd, speelt geen onbelangrijke rol in het christendom, het is dus wel goed om te weten of hij nu wel of niet echt bestaat.picture-6

In tegenstelling tot wat beweerd wordt, moeten we Satan zeker niet enkel als symbool zien van het kwaad, maar is hij een bestaande entiteit. De Duivel bestaat en wil ons kwaad doen, dat heeft ook Paus Franciscus al meermaals gezegd. In een homilie op 30 oktober 2014 zei hij bijvoorbeeld nog:

” Deze generatie en vele anderen, geloven dat de duivel een mythe is, een figuur, een idee, het idee van het kwaad, maar de Duivel is echt en we moeten hem bestrijden”.

Ook toen hij nog kardinaal was in 2010 zei hij:

“Ik geloof dat de Duivel bestaat en zijn grootste overwinning in deze tijd is dat hij ons heeft doen geloven dat hij niet echt is.”

De paus is natuurlijk niet de enige die Satan als een werkelijkheid beschouwd, ook andere kerkgeleerden uit de gehele geschiedenis en niet te vergeten Christus zelf, spreken over de duivel als een realiteit. Het bestaan van de Duivel is dan ook een onderdeel van de katholieke leer.

Als de Duivel bestaat, waar komt hij dan vandaan en hoe ziet hij eruit? In de tekeningen die we van de duivel zien heeft hij vaak horens en bokkenpoten. Deze manier van afbeelden is afgeleid van Pan, een figuur uit de Griekse Mythologie. Hij was ondermeer de god van het woud en van de dierlijke instincten. In de bossen zou hij heel wat mensen en dieren angst hebben aangejaagd. Het woord pan-iek zou hierop bijvoorbeeld gebaseerd zijn. Dat de Duivel heel wat mensen, net zoals Pan angst inboezemt, zou een verklaring kunnen zijn dat hij met dezelfde kenmerken wordt afgebeeld, maar dat is slechts een van de vele verklaringen. Vaak zien we hem ook met een drietand en ook dit symbool is aan Griekse goden ontleend. Zowel Zeus, Poseidon, maar misschien belangrijker ook Hades, de god van de onderwereld (hel) werden met met dit attribuut afgebeeld. De duivel wordt trouwens ook nog op heel wat andere manieren afgebeeld, de ene al wat angstaanjagender dan de andere. Dat terwijl eigenlijk elke afbeelding van de duivel op voorhand al onjuist is omwille van het simpele feit dat hij geen lichaam en dus ook geen uiterlijk heeft.

In de schoolcatechismus, die vooral bij onze grootouders bekend zal zijn, kon je lezen dat de Duivel oorspronkelijk een engel was, meer bepaald de engel van het licht, “Lucifer” genaamd. Hij heeft dus niet echt een lichaam (ook nu niet), maar is net zoals de andere engelen een geest, zonder lichaam.

duivel

Natuurlijk is hij geen goede engel gebleven, hij kwam in opstand tegen God, samen met één derde van alle engelen. Deze werden demonen, slechte engelen met andere woorden. De reden van hun opstand is minder gekend, maar sommige theologen vermoeden dat de Duivel het niet kon verkroppen dat God de mens zou gaan scheppen en hen lief zou hebben, meer nog, dat Hij ook mens wilde worden in Christus om ons te redden. Dat zou dan met zich meebrengen dat de engelen voor de mens zouden moeten buigen. Omdat de Duivel de mens als minderwaardig beschouwde kon hij dit niet aanvaarden en kwam hij in opstand. Hij werd echter verslagen en uit de hemel verdreven. Of het daadwerkelijk zo is gelopen is een beetje gissen, maar wat wel vaststaat is dat de Duivel de mens haat. Hij is jaloers op de mens en wil ons kwaad doen, ook dat is in de catechismus te lezen.

43. Trachten de duivelen ons kwaad te doen?

Ja, de duivelen trachten ons kwaad te doen, uit haat tegen God en uit nijd tegen de mensen, vooral door ons tot zonde te bekoren; maar zij kunnen ons niet tot zonde brengen zonder onze vrije toestemming.

De duivel wil ons verleiden tot de zonde omdat hij het niet kan verdragen dat we gelukkig worden. Het liefst van al wil hij ons eeuwig zien lijden, afgeschermd van Gods liefde. Hij wil ons met andere woorden dus allemaal in de hel, volledig van Gods liefde afgekeerd. Al vanaf het begin van de schepping (denk aan het verhaal van Adam en Eva met Satan als de slang) wil hij ons door zijn verleidingen van God wegbrengen. Sluw als hij is doet hij dit natuurlijk vooral geleidelijk aan, zodat we er vrijwillig in trappen en ons meer en meer van God verwijderen. Volgens Franciscus werkt de Duivel in drie stappen. Eerst plant hij het kwaad in ons, het idee, een verleiding. Dan voedt hij het, laat het groeien en overgaan op anderen. Tot slot wordt het zo groot en is het kwaad zo verspreid over de samenleving dat we het gaan aanvaarden en rechtvaardigen.

Het moet niet verbazen dat de paus ons zo vaak wil duidelijk maken dat de Duivel wel degelijk bestaat. Als we ons bewust zijn van de Duivel, zullen we van nature ook meer op onze hoede zijn voor zijn verleidingen. We moeten ons altijd afvragen wat goed is en kwaad. God wil dat we allemaal gered worden, dat we de Weg van zijn liefde kennen. We moeten ons dus steeds de vraag stellen, wat is het wat God wil en dat doen we door naar het evangelie te kijken en naar de handelingen van Christus, niet door mee te lopen met wat de maatschappij op dat moment aanvaardbaar vindt.

Wat is het verschil tussen katholieken en protestanten?

“Wat is het verschil tussen katholieken en protestanten?”
Verschillende leerlingen, verzorging en organisatiehulp, BSO

Het is een vraag die regelmatig terugkomt. Ik behandel ze dan ook uitgebreid in het 6de jaar. Toch is ze niet zo gemakkelijk te beantwoorden.

Eenheid 

Het is vrij gemakkelijk om iets over de katholieke Kerk te zeggen, omdat die één structuur heeft. Je hebt weliswaar kleine verschillen van land tot land en van gemeenschap tot gemeenschap. Zo kan je bijvoorbeeld kleine verschillen merken bij het vieren van bepaalde feesten. Toch heeft elke katholiek  dezelfde leider en deelt hij dezelfde leer (geloofspunten). Bij protestanten is dat niet zo: er zijn wel meer dan 5000 verschillende soorten van protestantisme. Dat maakt het dus moeilijk om algemene uitspraken te doen. De eenheid is dus meteen al het eerste verschil. Ze is er wel binnen de katholieke Kerk , maar niet bij de protestanten.

Heilig

Het tweede verschil ligt hem in de heiligheid. Katholieken geloven dat de kerk heilig is, omdat de Heilige Geest er in werkt en de leden van de Kerk tot heiligheid brengt, onder meer door het toedienen van de sacramenten. Bij protestanten is dat vaak anders: ze geloven niet altijd dat de kerk op zich heilig is of dat ze nodig is om heilig te worden. Protestanten hebben buiten het doopsel dan ook meestal geen sacramenten zoals we die in de katholieke Kerk wel hebben. Protestanten geloven ook niet altijd in heiligen. Zelfs Maria wordt bijvoorbeeld door vele protestanten niet als heilig beschouwd. Je zal in de meeste protestantse gebedshuizen dus geen beelden (van heiligen) vinden, dit in tegenstelling tot katholieke kerken waar je wel heiligenbeelden vindt.

Algemeen

Een derde aspect is dat de katholieke kerk… katholiek is. Klinkt een beetje logisch natuurlijk, maar het heeft met de letterlijke betekenis van het woord ‘katholiek’ te maken. Katholiek betekent eigenlijk ‘algemeen’. Dat houdt in dat de Kerk voor iedereen gesticht is, ongeacht je afkomst, leeftijd, geslacht of achtergrond en dat de leer ook voor iedereen en over de hele wereld hetzelfde is. Bij protestantse gemeenschappen is dat over het algemeen ook zo, maar er zijn uitzonderingen: sommige gemeenschappen sluiten bijvoorbeeld mensen van joodse of Afrikaanse afkomst uit. Andere protestantse gemeenschappen verschillen sterk in geloofsleer naargelang hun vestigingsplaats op de wereld.

Apostolisch

Een vierde verschil ligt hem in het feit dat de katholieke Kerk apostolisch is. Ze is met andere woorden ontstaan uit de apostelen. Hun leer wordt nog altijd verkondigd onder de leiding van hun opvolgers. Deze opvolgers zijn de bisschoppen en de paus. Vele protestantse gemeenschappen hebben deze bisschoppen niet, of toch geen wettelijke opvolgers van de apostelen. Ook hebben protestanten vaak geen priesters, maar dominees. Deze zijn in tegenstelling tot priesters, meestal wel gehuwd of kunnen zelfs van het vrouwelijke geslacht zijn. Protestanten geloven ook niet alle geloofspunten die door de apostelen en hun opvolgers werden doorgegeven, want ze erkennen enkel de bijbel als geloofsbron.

Samengevat

De essentiële kenmerken van de katholieke Kerk zijn dat ze één, heilig, katholiek en apostolisch is. In protestantse gemeenschappen is er telkens minstens één van deze eigenschappen niet aanwezig waardoor ze voor de katholieke Kerk dus ook niet erkend worden als deel van de ware Kerk van Christus.

images

Meneer waarom knielt u?

Meneer waarom knielt u?
Ainisa, 5 verzorging, BSO

Toen we met de klas op bezoek waren in de kapel van de kapucijnen in Antwerpen, maakte ik een kniebuiging wanneer ik het tabernakel passeerde. De leerling keek me vreemd aan en vroeg me wat ik aan het doen was.

De vraag is natuurlijk niet zo gek. Knielen is eigenlijk bijna helemaal verdwenen uit onze cultuur. Buiten de kerk zie je het alleen nog maar op televisie gebeuren voor een romantisch huwelijksaanzoek. Dat laatste was ik op dat moment dus niet aan het doen.

In de geschiedenis was knielen iets wat voor koningen en andere belangrijke mensen gedaan werd. Wanneer we knielen maken we ons klein en kwetsbaar. Daardoor is het een teken van gehoorzaamheid, respect en onderdanigheid. Ook om die redenen knielen katholieken voor God, die we ook wel eens de Koning der koningen noemen. Een andere vorm van respect kan ook een buiging zijn, wat ook in de mis regelmatig wordt gedaan, ondermeer door de priester.

Ik knielde in de kerk toen ik voorbij het tabernakel liep omdat hierin de gewijde hosties lagen. Katholieken geloven dat deze het échte Lichaam van Christus zijn. Jezus is dus echt aanwezig in het tabernakel en daarom knielde ik in het voorbijgaan.

genuflection

Blijven we kinderen in de hemel als we vroeg doodgaan?

“Blijven we kinderen in de hemel als we vroeg doodgaan?”
een leerling, 6 organisatiehulp BSO
collega Dirk Raijmaekers, gemeentelijk instituut Brasschaat

Wanneer we naar de hemel gaan, zal dat in eerste instantie enkel geestelijk zijn. Ons lichaam zal ons pas vervoegen na het einde der tijden.  Dit is een belangrijk punt uit onze geloofsbelijdenis. Het is dus iets waar we zeker van kunnen zijn. Wat minder zeker is, is de leeftijd en het uiterlijk dat we zullen hebben in de hemel. Het is iets wat zelfs de heiligen in de hemel nog te wachten staat. Het is voor ons dus extra moeilijk om er iets over te zeggen.

Er wordt wel eens gezegd dat we engelen worden wanneer we sterven. Dat klopt echter niet. Engelen en mensen zijn twee verschillende levensvormen. Je wordt als mens geschapen of als engel. In tegenstelling tot wat je misschien geleerd hebt uit de films “City of Angels” of “Constanine”, is het niet mogelijk om van engel naar mens, of omgekeerd te gaan. De misvatting dat kinderen of baby’s engelen worden wanneer ze sterven is dus ook onjuist. Engel worden zou trouwens zeker geen promotie zijn, want in tegenstelling tot de mensen in de hemel, zijn engelen gemaakt om naast God ook mensen te dienen.  Als mens moeten we wel God dienen, maar worden wij op onze beurt door de engelen bediend.

Wat we wel weten over het verheerlijkte lichaam dat we zullen krijgen na het einde der tijden, werd door godsdienstwetenschappers en kerkvaders afgeleid uit de teksten over het verheerlijkte lichaam van Christus. Jezus is immers wel al verenigd met Zijn verheerlijkte lichaam en dit lichaam wordt in de evangelies beschreven. De heilige Augustinus kwam tot de conclusie dat Jezus herrees als jonge man en hij gaat er dus ook vanuit dat we rond deze leeftijd (30 à 33 jaar) zullen herrijzen, ook al hadden we deze leeftijd nog niet bereikt op aarde.

Thomas van Aquino, een van de grootste en belangrijkste theologen uit de geschiedenis,  kwam tot hetzelfde idee. Hij stelde dat als God ons lichaam teruggeeft,  het zeker een lichaam zou zijn zonder de tekortkomingen dat het heeft op aarde. Een lichaam dat dus langs de ene kant al volgroeid is en langs de andere kant nog geen ouderdomsverschijnselen vertoont.

Toch zal volgens de kerkvaders ons verheerlijkte lichaam er anders en perfecter uitzien dan het lichaam dat we nu hebben of ooit hebben gehad. Dat valt ook af te leiden uit het feit dat zowel de apostelen, Maria Magdalena en de Emmaüsgangers Jezus niet onmiddellijk herkennen als hij na Zijn dood aan hen verschijnt.  Blijkbaar was er dus toch nog wel een verschil tussen het lichaam van Christus op aarde en zijn verheerlijkte lichaam uit de hemel.

Tot slot kunnen we uit de Bijbelteksten ook nog afleiden dat Jezus de littekens die Hij opliep aan het kruis nog steeds heeft op zijn verheerlijkte lichaam. Volgens theologen zullen martelaars op dezelfde manier de wonden die ze voor hun geloof opliepen, behouden. De littekens worden dus niet als onvolmaaktheid beschouwd, maar als eerbewijs voor wat de martelaars voor hun geloof overhadden. Je kan het eigenlijk vergelijken met de “purple heart”-medaille die Amerikaanse soldaten krijgen wanneer ze in de strijd voor hun land gewond geraakt zijn.

We zullen dus naar alle waarschijnlijkheid een perfecte versie van ons lichaam krijgen, welk nog best te vergelijken valt met dat van een jong-volwassene, ook dus wanneer we als kind sterven.  Houd ook hier opnieuw in het achterhoofd dat het om een vergelijking gaat. Zoals ik bij de vorige vraag al verteld heb, blijft alles wat we zeggen over de hemel onvolmaakt, omdat het niet mogelijk is om met onze taal en verbeelding die op de wereld is gebaseerd, te praten over de hemel, die voor ons zo onbekend is.

imgres

Moeten jullie zich niet wassen voor jullie de Bijbel aanraken.

Moeten jullie zich niet wassen voor jullie de Bijbel aanraken.

Mourrad Zerrad 7 Organisatieassistentie BSO

Deze vraag werd me al eerder gesteld en dan steeds door moslimleerlingen. In de islam ben je verplicht om je te reinigen alvorens je de Koran leest. Het is een typisch voorbeeld van de reinigingswetten die in heel veel godsdiensten voorkomen.

Ook in de Bijbel vinden we heel veel reinigingsregels terug in het oude testament, zo was een reiniging nodig, alvorens je in de tempel kwam, alvorens te bidden, wanneer je ging eten… De meeste van deze uiterlijke reinigingswetten zijn echter verdwenen in de katholieke traditie. Dat komt omdat Jezus de nadruk heeft gelegd op innerlijke reiniging. Dat kan je lezen in het evangelie volgens Mattheus hoofdstuk 15 vers 18 tot 20

 [18] Wat uit de mond komt, komt uit het hart, en dat verontreinigt de mens. [19] Want uit het hart komen slechte gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. [20] Dat zijn de dingen die de mens onrein maken; met ongewassen handen eten maakt de mens niet onrein.’

De gedachte is dus dat we vooral innerlijk rein moeten zijn, zonder zonde dus. Het is niet wat van buiten het lichaam komt dat onrein maakt, maar wat in ons hart en in onze gedachte leeft. Om deze reden is het voor elke katholiek verplicht om minstens 1 keer per jaar te biechten, want dan reinigen wij ons innerlijk van alle zonden (op voorwaarde dat je het op de juiste manier doet).

Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je de Bijbel gaat lezen met je handen vol slijk. De Bijbel is het Woord van God en daarom behandelen we hem met het nodige respect. Maar in gewone omstandigheden is het dus niet nodig om je eerst (ritueel) te wassen voor je de Bijbel vastneemt of erin leest. In tegenstelling tot wat er bij moslims de regel is, mogen verder dus ook vrouwen die ongesteld zijn de Bijbel lezen.

Tot slot nog even dit: Hoewel de nadruk in het katholieke geloof ligt op innerlijke reiniging zijn er nog wel enkele vormen van uiterlijke reiniging. Zo hebben we bijvoorbeeld het doopsel, dat ook een uiterlijke vorm heeft. Verder zal je ook heel veel katholieken zien die bij het binnenkomen in de kerk hun vingertoppen in het wijwatervat dompelen en er een kruis mee maken. Ook tijdens de mis is er het moment waarop de priester zijn handen wast, alvorens hij de hostie en de wijn consacreert (veranderd in lichaam en bloed van Christus). Hij zegt dan : “Lava me, Domine, ab iniquitate mea, et a peccato meo munda me.” Wat betekent: “Heer, was mijn fouten weg en reinig mij van zonden.”

 

bijbel-rubriek