Waarom hangen jullie overal kruisen, het is toch zo iets verschrikkelijks!

7c758f01c989874a5f32185fadd1cb76

Deze vraag is me vaak gesteld, door moslimleerlingen, vrienden en collega’s. Heel wat mensen zien de gekruisigde christus en zien vooral het marteltuig en daar hebben ze ook gelijk in. Het kruis is een vreselijke manier om iemand om het leven te brengen. De dood aan het kruis is immers, traag, vernederend en erg pijnlijk. U leest het goed, ik schrijf is en niet was, want ook vandaag nog wordt kruisiging toegepast om mensen om het leven te brengen, vooral in het Midden-Oosten waar moslimextremisten deze manier van moorden op Christenen toepassen.

Als wij christenen beweren zoveel van Christus te houden, waarom tonen we Hem dan steeds in wat zijn minst glorierijke moment lijkt te zijn: het moment waarop Hij gekruisigd wordt. Scheppen wij genoegen in zijn dood? Zijn wij ongevoelige verheerlijkers van pijn?

Gelukkig is hier opnieuw niet alles wat het lijkt en zit er oneindig veel meer achter. Het kruis van Christus is geen symbool van dood maar van leven, het is geen symbool van haat, maar van liefde.

We kunnen Christus en het kruis niet van elkaar scheiden. Zijn dood op het kruis was geen toevalligheid. De kruisdood is veel meer dan een spijtig en tragisch einde aan het leven van Jezus, die ons Zijn leer bracht, maar het is juist het doel van Zijn komst. Christus is net gekomen om zichzelf op te offeren voor de vergeving van onze zonden. De zonden van de mens, die hun oorsprong vinden in de erfzonde die gepleegd werd door Adam en Eva. Door hun zonde ontstond er een breuk tussen ons en God, waardoor de poorten van de Hemel gesloten werden. Daardoor kon niemand nog van het eeuwige geluk in de hemel genieten. Om deze breuk tussen mens en God opnieuw te herstellen was een offer nodig, een offer dat alleen God zelf kon brengen en dat Hij uit liefde voor de mens dan ook brengt als Christus.

God geeft om ons en heeft zich ons lot aangetrokken. Hij offert zijn Zoon op uit liefde voor ons, zondaars. Ondanks de ontrouw van de mens aan God, geeft God toch om ons en wil Hij ons redden zodat we met Hem eeuwig van de hemel kunnen genieten. Dat maakt van het kruis een teken van liefde. Zeg nu zelf voor wie zou jij kiezen voor een leven vol lijden en een zo vreselijke dood als die aan het kruis, als dat betekent dat je hem of haar kan redden? We zouden het misschien over hebben voor onze ouders of onze kinderen, maar verder? God doet het voor ons allemaal en voor ieder van ons in het bijzonder en dat is pure liefde.

Toch zal het voor vele mensen onbegrijpelijk zijn dat we in een God geloven die zich voor ons heeft opgeofferd, zo werd het ook voorspeld in de eerste brief van Paulus aan de Christenen van Korinthe:

[23] Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, [24] maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, Gods kracht en Gods wijsheid. [25] De dwaasheid van God is namelijk wijzer dan de mensen, en de zwakheid van God is sterker dan de mensen.

Ook Paus Benedictus haalde dit al aan in een toespraak voor de jongeren in 2011

Wij geloven vast dat Jezus Christus zichzelf aan het kruis geofferd heeft om ons zijn liefde te geven. In zijn lijden droeg hij ons lijden, nam onze zonden op zich, verkreeg vergeving voor ons, verzoende ons met God de Vader en opende voor ons de weg naar het eeuwige leven. Zo werden wij verlost van wat ons leven het meest blokkeert: de slavernij van de zonde. We kunnen nu iedereen liefhebben, zelfs onze vijanden, en deze liefde delen met onze armste broeders en zusters en ieder die in moeilijkheden zit.

Beste vrienden, het Kruis schrikt ons vaak af, omdat het een ontkenning van het leven lijkt. In feite is het tegendeel waar! Het is Gods “ja” tegen de mensheid, de opperste uiting van zijn liefde en de bron waaruit het eeuwige leven voortvloeit. Juist uit Jezus’ doorboorde hart op het Kruis stroomt dit goddelijke leven voort, altijd toegankelijk voor wie zijn ogen opheft naar de Gekruisigde. Ik kan jullie alleen maar aansporen om Jezus’ Kruis te omarmen als teken van Gods liefde en de bron van nieuw leven. Buiten Jezus Christus, opgestaan uit de dood, kan er geen redding zijn! Alleen Hij kan de wereld bevrijden van het kwaad en de groei bewerken van het Koninkrijk der gerechtigheid, vrede en liefde waar wij allemaal zo naar verlangen.

Tot slot zei ook zijn opvolger Franciscus over het kruis in zijn eerste preek als Paus:

Wanneer wij zonder het Kruis op weg gaan, wanneer wij zonder het Kruis bouwen en wanneer wij een Christus zonder Kruis belijden, dan zijn we geen volgelingen of leerlingen van Onze Lieve Heer.

Het kruis hangen wij op zodat het voor ons een herinnering zou zijn aan de liefde voor God en het offer dat Christus voor ons bracht. Maar het is ook een symbool van troost voor die momenten waarop we zelf lijden. We lijden nooit alleen en ons lijden is God niet onbekend, want in Christus heeft Hij zelf geleden. Wie anders dan God zou ons dan zo goed kunnen begrijpen als we zelf in lijden verdrinken en denken “Mijn God, Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?”

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s