Waarom draagt de paus een Jodenhoedje? Hij is toch katholiek?

“Waarom draagt de paus een Jodenhoedje? Hij is toch katholiek?”

een leerling 5 organisatiehulp BSO

ZucchettoSmall

Het is niet onbegrijpelijk dat er wat verwarring ontstaat tussen de joodse “kippa” en de “pileolus” die ondermeer gedragen wordt door de Paus en de kardinalen. Toch is er een verschil tussen deze twee hoofddeksels.

Bij de joden komt het gebruik voort uit de joodse wet. Er zou staan dat mannen hun hoofd moeten bedekken. De kippa moet de drager ervan, bewust maken dat God altijd boven hem is. Toch is slechts een minderheid van de rabbijnen ervan overtuigd dat je altijd een keppel of kippa moet dragen. Het is dan ook meer een traditie of gewoonte. Vele joodse mannen dragen alleen een kippa op feestdagen, op belangrijke godsdienstige plaatsen (zoals aan de Klaagmuur),  en als ze bidden.

Tonsur_Carlo_CrivelliDe pileolus heeft een heel andere oorsprong. Naar alle waarschijnlijkheid werd het gedragen door geestelijken die hun hoofd warm wilden houden. Al van in de vroege Middeleeuwen, was het de gewoonte dat geestelijken de bovenkant van hun hoofd kaalschoren. Dit “kapsel” noemen we een tonsuur. De monniken en priesters toonden hiermee dat ze zich aan God onderworpen en hun leven volledig aan Hem toewijdden. Het haar dat dan op het hoofd bleef staan deed ook denken aan de doornenkroon van Jezus. Omdat het echter heel koud kan zijn om met een kaal hoofd rond te lopen, gingen de geestelijken na een tijd een pileolus dragen op het hoofd, om zo toch niet alle lichaamswarmte te verliezen.

Hoewel het gebruik van de tonsuur min of meer verdwenen is uit de Kerkelijke traditie, is men met het dragen van een pileolus toch doorgegaan. Vooral de Paus, kardinalen en bisschoppen dragen het nog op officiële momenten, maar ook priesters dragen het nog af en toe. Aan de kleur van de pileolus kan je trouwens, net zoals bij de soutane, de kerkelijke “rang” van de geestelijke herkennen. Bij de Paus is deze wit, kardinalen dragen rood, bisschoppen paars en priesters zwart.

We kennen de pileolus ook nog onder de naam “solideo”. Dit betekent “enkel voor God”. Deze naam heeft het te danken aan het feit dat dit hoofddeksel door de bisschop wordt afgenomen tijdens het Eucharistisch gebed. Dit is het gebed waarbij de hostie en de wijn veranderen in lichaam en bloed van Christus.

Hoewel de kippa en de pileolus dus erg hard op elkaar lijken, hebben ze dus niets met elkaar te maken.

kippa

Advertenties

Hoe weten jullie dat Jezus er zo uitzag?

“Hoe weten jullie dat Jezus er zo uitzag?” (wijzend naar het kruisbeeld in de klas)

verschillende leerlingen, verzorging-organisatiehulp BSO

Dat weten we eigenlijk niet. Meestal wordt Jezus afgebeeld als een jonge blanke man van 33 jaar oud. Verder is hij licht gespierd of mager. Meestal heeft hij ook een baard en lang of middellang haar. Dat is toch het beeld dat wij bijvoorbeeld kunnen zien bij de kruisbeelden in de klas.

We zijn echter niet zeker van dit beeld. Nergens staat er in de Bijbel een duidelijke beschrijving van Jezus’ uiterlijk en tot zover ons bekend is, werden er tijdens Zijn leven geen schilderijen of tekeningen van Jezus gemaakt waarop we ons kunnen baseren. De eerste afbeeldingen van Jezus verschijnen pas 200 jaar na zijn dood, dus deze kunnen niet gemaakt zijn door mensen die Jezus nog gekend hebben tijdens Zijn leven hier op aarde.

Iedereen neemt meestal wel aan dat Hij gezond was en vrij gespierd. Hij was voor Hij Zijn Woord begon te prediken, immers een timmerman of toch zeker een handarbeider en daar had je wel wat kracht voor nodig . Dat Hij een baard zou gehad hebben, is ook niet onwaarschijnlijk, want dat was in die tijd wel de gewoonte onder de Joodse mannen. Over het lange haar is er echter geen zekerheid en veel discussie. Mogelijk is het beeld van het lange haar en de baard afgeleid van het uiterlijk van Middeleeuwse koningen. Omdat Jezus ookwel de Koning der koningen wordt genoemd, beeldde men Hem dus ook af met een koninklijk uiterlijk.

Gedurende de hele geschiedenis werd Jezus op verschillende manier afgebeeld. Zowel mét als zonder baard, mager of gespierd en zowel met korte als lange haren. Wie moeten we dus geloven? Wel, eigenlijk is dit allemaal niet zo belangrijk. De manier waarop we Jezus afbeelden is toch ook maar een symbool. Het beeld zelf, is niet Jezus, het verwijst naar Jezus, God de Zoon die mens is geworden. Het is dus geen 100% betrouwbare afbeelding van hoe Jezus er echt uitzag, maar een verwijzing naar Hem, net zoals de combinatie van de letters J-E-Z-U-S naar Hem verwijzen.

Wanneer we op straat het verkeersbord van wegenwerken zien, staat daar een zwart Afbeeldingmannetje op met een schop. Het verwijst naar de werken die op dat moment in de straat gebeuren. Toch is er niemand die dan denkt dat er echt een zwart mannetje staat te werken met een schop, het kan evengoed gaan om een witte man met een blauw hemd die werkt met een hamer.

Niet het uiterlijk van Jezus is dus belangrijk, maar wel waarvoor deze afbeelding staat. Het belangrijkste dat we moeten weten, is dat Jezus, God dus, mens is geworden om ons te redden. Jezus spoorde ons ook aan om Zijn manier van leven te volgen door goed te zijn voor anderen en God te dienen. Wanneer we Jezus willen volgen, moeten we ons dus daarop concentreren en niet zozeer op zijn baardgroei, spierontwikkeling of haarstijl.

Als je wil worden zoals Jezus, ga je dus maar beter op zondag naar de kerk om te luisteren naar Zijn Woord en niet naar de fitnessclub om zijn six-pack te imiteren.

Weetje: de Heilige zuster Faustina uit Polen zou ooit een visioen hebben gehad waarin ze Jezus zag. In dit visioen kreeg ze de opdracht dit beeld te schilderen. Het resultaat zie je hieronder.

barmhartige-jezus-ic-632

Is het moord als een soldaat iemand doodt in een oorlog?

“Is het moord als een soldaat iemand doodt in een oorlog?”

Floranda 6 verzorging BSO

Een zeer goeie vraag Floranda! De basisregel is dat het doden van een ander mens verboden is. Alleen wanneer je eigen leven of dat van iemand anders in gevaar is en er geen ander redmiddel is, mag je gebruik maken van dodelijk geweld. Het is dus niet verboden om in een oorlog iemand te doden wanneer op dat moment het gebruikte geweld gerechtvaardigd is. Wanneer een soldaat een andere soldaat of strijder doodt, mag dit enkel omdat het niet anders kon. Het is dus bijvoorbeeld wel een zonde wanneer één soldaat een groep gevangen genomen soldaten vermoordt. Ook het vermoorden van burgers is niet toegestaan.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor oorlog in het algemeen. In principe is de Kerk tegen alle vormen van geweld en oorlog. We moeten als Christenen altijd tot het uiterste gaan om oorlog te vermijden. Wanneer het onvermijdelijk toch tot een oorlog zou komen, zijn er enkele belangrijke regels waaraan we ons moeten houden om over een rechtvaardige oorlog te kunnen spreken.

De oorlog moet door de regering worden toegestaan. Je mag dus niet zelf beslissen om een oorlogje te beginnen met je buurman, of als school tegen een andere school. Enkel een regering of overheid kan deze beslissing nemen en ze draagt er dan ook de verantwoordelijkheid voor.

Er moet een terechte reden zijn om te strijden. Meer land of macht willen, zijn geen terechte redenen. Maar wanneer een ander land dat van jouw aanvalt, kan dat met het oog op het verdedigen van je burgers en grondgebied dus zeker wel gelden als een terechte reden. Ook wanneer een bevriend land onterecht wordt aangevallen, kan het gerechtvaardigd zijn om mee oorlog te voeren .

Een rechtvaardige bedoeling. Het doel van de oorlog mag niet zijn de tegenstander te straffen of volledig te vernietigen, ook al is deze tegenstander de oorlog begonnen. De bedoeling moet bijvoorbeeld bescherming zijn of herstel van de vrede.

Het moet het laatste redmiddel zijn. Zoals al gezegd is, mag oorlog alleen een laatste redmiddel zijn. Je mag het pas gebruiken als je eerst alles hebt geprobeerd om het op een vredevolle manier op te lossen.

De gebruikte strijdmiddelen moeten in verhouding zijn. Je mag geen overmatig geweld gebruiken. Wanneer iemand een grenspost aanvalt, mag je als tegenreactie dus geen stad platbombarderen. Wanneer je op zee een conflict hebt met een ander land, hoeft dat niet te betekenen dat je alle krachtcentrales en kazernes van je tegenstander moet vernietigen. Je zorgt er dus voor dat het gebruikte geweld binnen de perken blijft en dat je dus ook het aantal burgerslachtoffers tot een minimum beperkt.

Er moet een uitzicht op succes bestaan Wanneer je weet dat een oorlog onbegonnen werk is, is het absurd en zondig om onnodig het leven van burgers en soldaten in gevaar te brengen en is het soms zelfs beter om je zonder strijd over te geven. Zelfmoordmissies en zelfmoordaanslagen zijn dus absoluut verboden.

Uiteindelijk betreurt de Kerk elke oorlog, of deze nu rechtvaardig is of niet. Spijtig genoeg vallen bij elk conflict opnieuw onschuldige doden en brengt het steeds leed op alle vlakken van de samenleving met zich mee. Het ultieme doel van de Kerk is een samenleving te krijgen waarin iedereen kan samenleven zonder geweld en in de vrede van God.

 

christian-just-war-pope

Waarom is de Kerk tegen homo’s

“Waarom is de Kerk tegen homo’s?”

een leerling 5 organisatiehulp BSO

Wel, het zal jullie misschien verbazen, maar dat is Ze niet! God houdt van alle mensen ongeacht hun geaardheid, gevoelens of daden. De liefde van God gaat uit naar alle mensen van Zijn schepping, want in God is geen haat. Het is ook daarom dat de Kerk verplicht is alle mensen in diezelfde liefde op te nemen. Mensen met homoseksuele gevoelens kunnen dus zonder uitzondering katholiek worden en zijn welkom in de Kerk.

De Kerk is dan ook hevig gekant tegen discriminatie of geweld tegenover mensen met homoseksuele gevoelens. In een brief over homoseksualiteit schrijft paus Johannes Paulus II dat het de plicht is van elke katholiek om tegen mogelijke vormen discriminatie of geweld tegenover homoseksuelen te protesteren.

De Kerk maakt wel een onderscheid tussen homoseksuele geaardheid en de praktijk. Ik leg kort het verschil uit. Wanneer een man homoseksueel geaard is, betekent dit dat hij zich aangetrokken voelt tot andere mannen. Daarnaast heb je de homoseksuele praktijk, dit betekent dat je effectief een seksuele relatie aangaat met iemand van hetzelfde geslacht. Dit mag volgens de Kerk niet , omdat het dan gaat over een seksuele handeling die buiten het huwelijk gebeurt. Op dezelfde manier is het ook voor een heterokoppel niet toegestaan om seks te hebben voor het huwelijk. In beide gevallen spreken we dan over een zonde.

Voor de Kerk is het huwelijk een samenlevingsverbond dat voortkomt uit de liefde van één man en één vrouw, waaruit door hun vruchtbaarheid kinderen kunnen voortkomen. In Genesis, het eerste boek van de bijbel lezen we immers dat God de man en de vrouw schept en hen de opdracht geeft zich in liefde voort te planten. Een huwelijk tussen meerdere personen of tussen personen van hetzelfde geslacht, ligt dus niet in de lijn met het Goddelijke plan omtrent het huwelijk en zijn daardoor niet toegestaan.

Natuurlijk is dit een zeer pijnlijke zaak voor mensen die homoseksuele gevoelens hebben. Ze kunnen binnen hun geloof geen relatie aangaan en dat zorgt ongetwijfeld voor een zware emotionele last. Het is zeker niet de bedoeling dat ze dan maar een partner van het andere geslacht zoeken om op deze manier verder te leven. Zo zouden ze niet alleen zichzelf, maar ook hun partner bedriegen en daar wordt niemand gelukkiger van. Toch geloven we in de Kerk dat deze pijn en gemis van liefde een mogelijkheden kunnen zijn om je liefde en dienstbaarheid met God en de brede maatschappij te delen en zo dichter bij God te komen. Het is dan ook van het grootste belang dat de Kerk deze mensen opvangt en samen met hen deze moeilijke weg bewandelt.

442px-Natoire_-_Adam_et_Eve_chassés_du_Paradis_terrestre

Wat hebben de paasklokken met Pasen te maken?

“Wat hebben de paasklokken met Pasen te maken?”

Femke B. 5 verzorging BSO

Een goeie vraag en op het goede moment! De twee grootste kerkelijke feesten, Kerstmis en Pasen, gaan gepaard met heel veel feest, versiering en tradities. Soms kan je duidelijk zien dat deze tradities katholiek zijn van oorsprong. Een voorbeeld is de kerststal die we onder de kerstboom zetten. Bij andere gebruiken is het verband niet helemaal duidelijk: van waar komen de paasklokken, paaseitjes of de paasboom?

De meeste van deze tradities zijn nochtans sterk verbonden met het katholieke geloof. Dit geldt in het bijzonder voor de paasklokken. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten wordt er aan kinderen verteld dat de paasklokken zorgen voor de levering van paaseieren. Het verhaal van de klokken gaat zo: op de avond van Witte Donderdag vertrekken de klokken in onze streken naar Rome, de hoofdplaats van onze Kerk (waarom dit zo is lees je hier). Daar vliegen ze naartoe om de paaseieren op te halen. De klokken worden tegen de vooravond van Pasen terug in België verwacht. Zo gauw ze terug zijn, kan het paasfeest beginnen.

Het is niet zo gek dat kinderen vroeger echt geloofden dat de klokken de kerken verlaten hadden tussen Witte Donderdag en Pasen. Gedurende de twee dagen ertussen, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag dus, worden de kerkklokken immers nergens geluid. Katholieken zijn dan eigenlijk in de rouw: ze herdenken op deze dagen dat Jezus aan het kruis is gestorven en daarna werd begraven. Niet alleen de stille klokken zijn uitzonderlijk in deze periode. Er zal ook nergens de Mis gevierd worden, er zijn geen huwelijken of doopsels en er is zo weinig mogelijk versiering in de kerk. Ook de kaarsen en de godslamp die in de kerk branden, worden gedoofd om de afwezigheid van Jezus te symboliseren.

Deze sfeer draait dan helemaal om met Pasen, de dag waarop Jezus verrezen is. Jezus leeft weer! Alle versiering wordt terug bovengehaald, de kaarsen gaan weer aan, de Mis wordt uitbundig gevierd,…  Ook de klokken zijn er opnieuw, mét…. paaseieren. Deze eieren staan symbool voor de verrijzenis van Jezus: in een ei zit nieuw leven,  net zoals Jezus opnieuw leeft. De paaseieren worden soms ter versiering in een paasboom gehangen. De boom wordt zo eveneens een teken van vernieuwd leven en feestelijkheid.

Dus als je dit jaar geniet van een lekker paaseitje aan de paselijke ontbijttafel, sta dan nog eens even stil bij de betekenis van dit alles.

easter-bells-france 2

Waar was Jozef toen Jezus stierf aan het kruis?

“Waar was Jozef toen Jezus stierf aan het kruis?”

Ikram 5 Organisatiehulp BSO

Een goede vraag! Waar was Jozef, “de pleegvader” of “voedstervader” van Jezus toen Hij stierf aan het kruis? In de Bijbel lezen we immers wel dat Maria (de moeder van Christus), Maria Magdalena en Maria (de vrouw van Kleopas) aanwezig waren aan het kruis. Ook Johannes was  aanwezig, als enige van de apostelen. In ieder geval is Jozef er blijkbaar niet.

Over het algemeen wordt aangenomen dat Jozef op dat moment al lang overleden was. We lezen immers enkel over Jozef in de Bijbel in de evangelies over de geboorte en jeugd van Jezus. Zo kunnen we lezen dat hij afstamt van Koning David. Onder zijn bescherming komt de zwangere Maria in Bethlehem terecht, waar ze in een stal bevalt van het kind Jezus.  Jozef zorgt er ook voor dat Jezus niet wordt vermoord door de soldaten van Herodes door met het gezin naar Egypte te vluchten. Hij neemt de beslissing om te vluchten na een droom te hebben ontvangen van een engel. De familie keert pas terug nadat Herodes gestorven is. Jozef wordt in de teksten een laatste keer vermeld in het verhaal over de Heilige familie die Jezus uit het oog verliest en Hem na enkele dagen terugvindt in de tempel van Jeruzalem.

Daarna is het niet alleen stil rond de jeugd van Jezus, maar verdwijnt ook Jozef uit de teksten. Op de bruiloft van Kana, het eerste verhaal in de Bijbel over Jezus als volwassene, lezen we wel dat Jezus op dit feest aanwezig is met Maria, maar Jozef wordt vanaf dan niet meer vermeld. Waarschijnlijk is Jozef dus overleden in de periode hiertussen. Daarbij was hij volgens de traditie omringd door zijn liefdevolle vrouw en Jezus. Omdat de Kerk het als een groot geluk beschouwt te kunnen sterven in hun nabije aanwezigheid, is Jozef dan ook de beschermheilige van de gelukzalige dood geworden.

Het is dan ook voor de Heilige Jozef dat sommige katholieken in het verleden zouden gebeden hebben wanneer ze een slechte paus hadden. Buiten bidden voor een (snelle) gelukzalige dood konden ze immers niet anders doen om van een slechte paus af te geraken. Gelukkig is de periode van slechte pausen al lang verleden tijd en hebben we dit soort gebed voor een paus niet meer nodig. Verder is Sint-Jozef ook de beschermheilige van de vaders, het gezin, houtbewerkers, België, de Kerk,… en het lijstje kan zo nog wel even doorgaan. Ondanks zijn schijnbaar kleine rol in de Bijbel is hij dus een heel grote heilige!

Tip: De eerste homilie (preek) van paus Franciscus handelde eveneens over Sint-Jozef en is zeker de moeite om te lezen! Je vindt de Nederlandse versie hier.

Afbeelding

Hoezo, is Jezus God, ofwa?

Hoezo, is Jezus God, ofwa?

Busra 5 verzorging BSO

Een vraag die elk jaar en dan vooral bij nieuwe leerlingen, of bij leerlingen die niet zo goed geluisterd hebben, voor komt. In ieder geval is het antwoord: ja, Jezus is God. Hij is een deel van wat katholieken de Drie-eenheid of Triniteit noemen. Nog nooit van gehoord? Onbewust heb je er zeker al duizenden keren over gehoord, want het is juist dat wat waar we het als katholieken over hebben als we het kruisteken maken in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest .

Net als de joden en de moslims geloven katholieken in één god, met dat verschil dat God voor ons een drie-enige God is. 1 God dus, die uit 3 personen bestaat: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Het is een heel ingewikkeld geloofspunt, want eigenlijk zegt het, dat voor ons 1+1+1 gelijk is aan …1 . De drie personen van God kan je wel van elkaar onderscheiden, maar zijn niet van elkaar te scheiden. Dit wordt in het bordschema onder deze tekst voorgesteld.

Om te beginnen moet ik vertellen dat dit geloofspunt beschouwd wordt als een mysterie van het geloof en dus nooit helemaal volledig uit te leggen of te begrijpen valt. Je moet het als gelovige voor een deel aanvaarden. Sommige heiligen hebben dit mysterie al proberen uitleggen aan de hand van vergelijkingen. Zo vergeleek Sint -Patrick de Triniteit met een klaverblad (Is het één blad of zijn het er drie?) Anderen vergelijken de Triniteit wel eens met drie lucifers die tegelijk worden aangestoken en één vlam vormen. Uiteindelijk blijven het maar vergelijkingen en zullen we waarschijnlijk nooit echt ten volle begrijpen hoe het in elkaar zit. Het is misschien een beetje zoals in het huwelijk. Ik denk dat ik mijn lieve vrouw misschien nooit helemaal zal begrijpen, maar toch aanvaard ik haar en hou ik erg veel van haar.

Wat God de Zoon, Jezus Christus, betreft moeten toch wel opmerken dat deze extra bijzonder is. Hij is niet alleen God, maar Hij is ook mens geworden. Omdat hij God is, heeft Hij altijd al bestaan, Hij is niet geschapen dus. Wel is Hij pas mens geworden toen Hij ook een lichaam kreeg en dat begon bij de bevruchting van Maria. Door Jezus is God dus op aarde gekomen om ons te redden. (Meer daarover kan je lezen bij de vraag: “waar zijn Adam en Eva begraven“). Hij leefde trouwens echt als een mens, groeide op, moest leren lopen, eten en heeft alle geluk en pijn echt aangevoeld, zoals wij die zouden voelen. Toen Jezus aan het kruis stierf was het verder ook de mens Jezus die stierf en daarna weer verrees, want God kan niet sterven.

Moeilijk? Zeker wel, maar onthoud vooral dat God bestaat en dat Hij voor ons op aarde is gekomen en voor ons heeft geleden en dat allemaal omdat Hij ons lief heeft.

Afbeelding

Moeten jullie zich niet wassen voor jullie de Bijbel aanraken.

Moeten jullie zich niet wassen voor jullie de Bijbel aanraken.

Mourrad Zerrad 7 Organisatieassistentie BSO

Deze vraag werd me al eerder gesteld en dan steeds door moslimleerlingen. In de islam ben je verplicht om je te reinigen alvorens je de Koran leest. Het is een typisch voorbeeld van de reinigingswetten die in heel veel godsdiensten voorkomen.

Ook in de Bijbel vinden we heel veel reinigingsregels terug in het oude testament, zo was een reiniging nodig, alvorens je in de tempel kwam, alvorens te bidden, wanneer je ging eten… De meeste van deze uiterlijke reinigingswetten zijn echter verdwenen in de katholieke traditie. Dat komt omdat Jezus de nadruk heeft gelegd op innerlijke reiniging. Dat kan je lezen in het evangelie volgens Mattheus hoofdstuk 15 vers 18 tot 20

 [18] Wat uit de mond komt, komt uit het hart, en dat verontreinigt de mens. [19] Want uit het hart komen slechte gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. [20] Dat zijn de dingen die de mens onrein maken; met ongewassen handen eten maakt de mens niet onrein.’

De gedachte is dus dat we vooral innerlijk rein moeten zijn, zonder zonde dus. Het is niet wat van buiten het lichaam komt dat onrein maakt, maar wat in ons hart en in onze gedachte leeft. Om deze reden is het voor elke katholiek verplicht om minstens 1 keer per jaar te biechten, want dan reinigen wij ons innerlijk van alle zonden (op voorwaarde dat je het op de juiste manier doet).

Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je de Bijbel gaat lezen met je handen vol slijk. De Bijbel is het Woord van God en daarom behandelen we hem met het nodige respect. Maar in gewone omstandigheden is het dus niet nodig om je eerst (ritueel) te wassen voor je de Bijbel vastneemt of erin leest. In tegenstelling tot wat er bij moslims de regel is, mogen verder dus ook vrouwen die ongesteld zijn de Bijbel lezen.

Tot slot nog even dit: Hoewel de nadruk in het katholieke geloof ligt op innerlijke reiniging zijn er nog wel enkele vormen van uiterlijke reiniging. Zo hebben we bijvoorbeeld het doopsel, dat ook een uiterlijke vorm heeft. Verder zal je ook heel veel katholieken zien die bij het binnenkomen in de kerk hun vingertoppen in het wijwatervat dompelen en er een kruis mee maken. Ook tijdens de mis is er het moment waarop de priester zijn handen wast, alvorens hij de hostie en de wijn consacreert (veranderd in lichaam en bloed van Christus). Hij zegt dan : “Lava me, Domine, ab iniquitate mea, et a peccato meo munda me.” Wat betekent: “Heer, was mijn fouten weg en reinig mij van zonden.”

 

bijbel-rubriek

 

 

Waarom mogen priesters niet trouwen?

“Waarom mogen priesters niet trouwen?”

verschillende leerlingen, TSO en BSO

Het is een vraag die elk jaar terugkomt in elke klas, maar ook op elk familiefeest en op regelmatige basis in de lerarenkamer. Waarom mogen de priesters niet trouwen? Om hen te pesten? Natuurlijk niet.

Het klopt dat over het algemeen priesters niet getrouwd mogen zijn. Wanneer je op televisie getrouwde “priesters” ziet , gaat het dan ook bijna altijd om protestantse dominees (zoals in “7th heaven) of voorgangers uit de anglicaanse kerk (zoals in “keeping up appearances”). Deze behoren dus voor alle duidelijkheid niet tot de katholieke Kerk.

Het ongetrouwde leven van een priester noemen we in de Kerk, het celibaat. Dat betekent niet alleen dat je ongehuwd door het leven gaat, maar ook dat je dus leeft zonder seksualiteit (hierover in een volgende aflevering meer). De oorsprong van het celibaat ligt bij Jezus zelf, die door zijn celibatair leven een voorbeeld gaf van onverdeeld kiezen voor de liefde en dienst aan God. (Wat er ook gezegd mag worden in de Da Vinci code, Jezus had dus geen lief).

Naast het navolgen van Jezus’ voorbeeld zijn er nog andere voordelen aan het celibaat verbonden. Zo kan je jezelf wanneer je geen gezin hebt je ten volle wijden aan je priesterlijke taak. Je moet immers altijd klaarstaan voor de Kerk en de gelovigen.  Wanneer je bijvoorbeeld een peuter hebt die net heeft ontdekt dat hij met de inhoud van zijn luier ook de kamer kan schilderen en je vrouw is even naar de winkel of op haar werk, kan je onmogelijk alles laten vallen om een gelovige de laatste sacramenten te gaan toedienen. Het stelt de priester ook meer in staat om zijn werk in het geheim te doen, zoals dat nodig is, in sommige landen waar het katholieke geloof verboden is.

Vanaf het begin van de Kerk ging de voorkeur uit naar ongetrouwde priesters, ookal was het toen nog niet verplicht. Later in het jaar 325 werd wel bepaald dat priesters niet meer mochten huwen nadat ze priester geworden waren. Maar ze bleven dus nog wel getrouwd als ze dat op het moment van hun wijding al waren. Uiteindelijk besliste Paus Leo de Grote tijdens zijn pontificaat (440-461) dat priesters celibatair moesten leven.

Tot slot zijn er nog enkele uitzonderingen op de celibaatregel. Zo kunnen priesters uit de Oosterse katholieke Kerk, die je bijvoorbeeld terugvindt in Libanon en Palestina, nog altijd trouwen als ze dit voor hun wijding doen, deze priesters kunnen dan wel geen bisschop worden. Een tweede uitzondering is die van de protestantse dominees die bekeren naar het katholieke geloof en dan priester worden. Ook zij mogen getrouwd blijven.

Pater_Schmitt_in_kerk_Hemelstraat

Waar zijn Adam en Eva begraven?

“Waar zijn Adam en Eva begraven?”

een leerling, 5 Verzorging, bso

Wow, dat is eigenlijk een vraag die ik niet zag aankomen. Maar toch een goeie. Waar Adam en Eva oorspronkelijk begraven zijn weten we niet, maar er zijn wel legendes die vertellen waar Adam zou zijn herbegraven. Over Eva weten we, voor zover ik kon terugvinden, echter helemaal niets.

Volgens sommige bronnen zou Adam begraven zijn op de berg Golgotha. Deze naam zegt je misschien wel iets, want het is namelijk net de zelfde plaats als waar Jezus is gekruisigd.  De oude priester en koning  van Jeruzalem, Melchizedek, zou na aanwijzingen van engelen, Adam uit zijn oorspronkelijke graf gehaald hebben en hem hebben begraven op de berg, vele honderden jaren voor de komst van Christus.

Of Adam nu echt begraven lag in of onder de berg Golgotha is natuurlijk moeilijk te bewijzen, de beenderen zijn immers al lang vergaan. Maar het heeft opnieuw vooral een symbolische waarde. Jezus is immers voor ons gestorven, om de erfzonde van Adam en Eva weg te wassen. Dit is de zonde waarbij Adam en Eva aten van de verboden vrucht. Door deze zonde werden de poorten van de hemel gesloten en zou de mens het lijden en de dood leren kennen. Omdat Jezus zich voor ons opofferde aan het kruis, is het voor ons echter opnieuw mogelijk om de hemel te bereiken.  Het is dus het bloed van Jezus dat onze zonden heeft weggewassen. Van dit offer en de verlossing kunnen we nu genieten door in Hem te geloven en ons te laten dopen.

Het bloed van Jezus, dat de vergiffenis van de zonde mogelijk maakte, liep op de dag van zijn kruisdood letterlijk uit de wonden van Christus, langs het kruis naar beneden en door scheuren in de grond waar het de schedel van Adam raakte. Zo heeft dit bloed de eerste zondaar, Adam, ook als eerste verlost. Het toont heel duidelijk het verband tussen de zonde van Adam die leidde tot de dood en het offer van Jezus aan het kruis, dat leidt tot het eeuwige leven in de hemel.Als je oude kruisbeelden bekijkt kan je soms nog een doodshoofd zien onderaan het kruis. Dit is dus de schedel van Adam die onder het kruis gelegen zou hebben.

Wanneer je ooit in Jeruzalem de Heilige Grafkerk zou bezoeken, waarin de resten van de berg Golgotha te bezichtigen zijn, kan je ook nog steeds in de kelders van de kerk, de Adams-kapel bezoeken, waar je het (nu lege) graf van Adam kan zien.

 

Afbeelding